Đá tranh ốp vách

Đá tranh ốp vách Đá tranh ốp vách công trình chùa Thiền Viện Trúc Lâm An Giang, đá trang trí có vân như những bức tranh được ghép lại với nhau thành hình, ốp đá mặt tiền tại chánh điện thiền viện. Đá có màu nâu sẫm khá hợp với phong cách của đình chùa, […]

Xem thêm